IN A WAY

Zde jsou spojovány tradiční i moderní vlivy. Toto magické prolnutí přináší příslib svébytnosti a pohrávání si s různorodostí. Taková žena se neřídí vždy pravidly, ale občas si je sama vytváří.